Pochodzenie tlenu na Ziemi. Co by się stało, gdyby zabrakło tlenu?

Jednym z najważniejszych dla ludzkości pierwiastków chemicznych jest tlen, ponieważ bez niego my ludzie nie moglibyśmy istnieć. Ludzie oddychają powietrzem, które zawiera tlen, ale nigdy nie zadajemy sobie pytania, jakie jest pochodzenie tego niezbędnego do życia pierwiastka.

Pochodzenie tlenu na Ziemi

Na początku atmosfera była zupełnie inna od tej, którą znamy dzisiaj. Zanim pojawiło się życie, atmosfera nie miała tlenu, składała się z innych pierwiastków, które nie pozwalały na istnienie istot ludzkich.

Dopiero pojawienie się pierwszych bakterii beztlenowych i fotosyntetyzujących zapoczątkowało produkcję tlenu w oceanach świata. Bakterie te żyły bez zapotrzebowania na tlen, uzyskując swoją energię ze światła słonecznego i produkując tlen jako materiał odpadowy, co ostatecznie dało początek tlenowi na naszej planecie. Można powiedzieć, że bez istnienia tych fotosyntetycznych bakterii ludzkość nie mogłaby istnieć.

Pochodzenie tlenu w oceanach datuje się na około 2,5 mld lat temu, na etap paleoproterozoiku. Później tlen służył do utleniania zredukowanych substancji w oceanie i skorupie ziemskiej, co doprowadziło do nagromadzenia się tlenu w atmosferze ziemskiej.

Co się stanie, gdy zabraknie nam tlenu?

Tlen jest niezbędny do życia na Ziemi, dlatego musimy zrozumieć konsekwencje braku tlenu na naszej planecie, nawet jeśli byłoby to tylko 5 sekund bez tego cennego pierwiastka. Niektóre z rzeczy, które wydarzyłyby się, gdyby planeta straciła tlen, są następujące:

  • Wszystkie żywe komórki by eksplodowały. Woda to w dużej mierze tlen, a gdyby zniknął tlen, wodór stałby się gazem i rozszerzyłby się.
  • Błękit nieba stałby się ciemniejszy, bo w atmosferze byłoby mniej cząsteczek zdolnych do rozpraszania światła niebieskiego.
  • Ludzie na plaży dostaliby poważnych poparzeń słonecznych. Ozon, tlen cząsteczkowy, jest tym, co blokuje promienie UV.
  • Silniki spalinowe przestałyby działać, gdyż bez tlenu ta metoda nie działa. Chcesz wiedzieć dlaczego? Odsyłamy do infodrogowe.pl
  • Skorupa ziemska popękałaby, bo tlen stanowi duży procent skorupy ziemskiej.
  • Znaczna część ciśnienia powietrza zostałaby utracona, co spowodowałoby między innymi eksplozję ludzkich uszu wewnętrznych.
  • Byłoby to jak błyskawiczne przejście z poziomu morza na głębokość 2000 metrów.
  • Jedną z najważniejszych konsekwencji jest to, że oceany naszej planety wyparowałyby. Woda składa się z tlenu, a bez tlenu morza i oceany pozostałyby w stanie gazowym.
  • Żelbetowe budynki obróciłyby się w pył. Tlen jest ważnym spoiwem w konstrukcjach betonowych, bez niego konstrukcje straciłyby sztywność.