Lista starożytnych cywilizacji

Za cywilizacje starożytne uważa się wszystkie te kultury, które miały dużą przewagę w etapie zwanym epoką starożytną, jest to okres między końcem prehistorii a upadkiem Cesarstwa Rzymskiego, który przyniósł średniowiecze.

Starożytne cywilizacje Europy

Musimy zacząć od tych starożytnych cywilizacji, które istniały w Europie, która była kolebką myśli zachodniej i w której narodziła się znaczna część myśli światowej, wywodzącej się z cywilizacji, które na przestrzeni lat opanowały Europę. Główne starożytne cywilizacje europejskie to:

Starożytna Grecja: To, co nazywamy starożytną Grecją, to grupa kultur zlokalizowanych na obszarze Grecji, które dominowały na tym terenie w okresie od 1200 r. p.n.e. do 146 r. p.n.e. Trudno mówić o nich jako o jednej cywilizacji, ponieważ były to liczne miasta o różnych atrybutach, choć wszystkie łączyły wartości hellenistyczne, które posłużyły za podstawę kultury zachodniej. Wśród głównych miast tej cywilizacji możemy wymienić Spartę, Ateny czy Macedonię.

Starożytny Rzym: Największe imperium całej starożytności, gdyż podczas swojego istnienia w latach 750 p.n.e. do 470 n.e. zdołało zdominować świat starożytny. Rzymianie byli obok Greków cywilizacją, która wywarła największy wpływ na myśl europejską.

Celtowie: Seria grup etnicznych, które wpłynęły na dużą część Europy w okresie starożytności i miały kluczowe znaczenie w takich regionach jak Hiszpania i Wielka Brytania.

Ludy barbarzyńskie: Szereg ludów, które zamieszkiwały obszar Europy nie zdominowany przez Rzymian. Możemy rozróżnić tych, którzy zostali unicestwieni przez Rzymian, jak Galowie i Iberowie, oraz tych, którzy wygrali ludem rzymskim, jak Wizygoci i Hunowie.

Czy w polskich miastach można spotkać pozostałości po wymienionych wyżej cywilizacjach? Artykuł na ten temat stworzył www.konininfo.pl, więc odsyłamy tam Państwo.

Starożytne cywilizacje Azji

Parthia: Imperium Parthii było w starożytności jedną z wielkich potęg obszaru Iranu. Ich świetne położenie i wielkość uchroniły przed najazdem Rzymian, a z biegiem lat stał się kluczowym punktem na Jedwabnym Szlaku, służąc jako punkt handlowy między Rzymianami a Chińczykami.

Sumerowie: Położeni na Wschodzie, są uważani za pierwszą cywilizację w historii ludzkości, a ich wpływ jest uważany za kluczowy dla narodzin Egiptu i Babilonu.

Babilon: Cywilizacja, która narodziła się po zakończeniu panowania Sumerów, a której stolica znana jest z tego, że była jednym z najpiękniejszych miast starożytnego świata. Jego panowanie w Iraku zakończyło się wraz z przybyciem Persów.
Persja: Imperium Perskie lub Achemenidów było wielką cywilizacją, która rozprzestrzeniła się na znaczną część Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu, Egiptu i innych obszarów europejskich, takich jak Grecja i Rosja. Było to największe imperium swoich czasów, dobiegające końca po pokonaniu go przez Aleksandra Wielkiego.

Imperium Kushan: Imperium indyjskie, które w okresie wczesnonowożytnym obejmowało obszar Indii, Afganistanu i Tadżykistanu. Byli wpływowi jako dyplomaci między Rzymem a Chinami, ale stracili swoje wpływy po porażkach z Hunami i muzułmanami.

Dynastia Han: Okres w Chinach między 206 r. p.n.e. a 220 r. n.e. Jako jedno z największych imperiów starożytności, Chiny Han stworzyły Jedwabny Szlak, główny szlak handlowy tamtych czasów.