Jaką przyszłość ma przed sobą magister Budownictwa?

Budownictwo to popularny wśród maturzystów i coraz chętniej wybierany kierunek studiów o charakterze technicznym. Zawód inżyniera budownictwa postrzegany jest jako prestiżowy i wiąże się z wysokimi zarobkami. Czy ukończenie studiów II stopnia na tym kierunku jest gwarancją zatrudnienia?

Jakie umiejętności zdobywają studenci Budownictwa?

W toku kształcenia słuchacze na kierunku Budownictwo nabywają umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa, remontu obiektów budowalnych oraz konstrukcji inżynierskich. Dodatkowo zdobywają wiedzę dotyczącą organizacji pracy oraz zarządzania zespołem i procesem inwestycyjnym. Ponadto uczą się, jak korzystać z nowoczesnych narzędzi projektowych i informatycznych.

Perspektywy dla magistrów Budownictwa

Ukończenie kierunku Budownictwo otwiera przed absolwentem szerokie perspektywy i możliwość zatrudnienia zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach. Magister Budownictwa może uzyskać zatrudnienie jako projektant lub wykonawca budowlany. Specjaliści znajdują pracę w różnych sektorach gospodarki, w tym w budownictwie przemysłowym, wodnym i ziemnym. Absolwenci Budownictwa są również cenieni za granicą, a ogromną szansą dla nich jest budownictwo globalne. Najczęściej osoby, które ukończyły ten kierunek, pracują w:

  • placówkach administracyjnych,
  • jednostkach samorządu terytorialnego,
  • sklepach z materiałami budowlanymi,
  • placówkach badawczych.

Uzyskanie tytułu magistra Budownictwa znacznie podnosi rangę absolwenta i otwiera nowe możliwości na rynku pracy. Ukończenie studiów II stopnia wiąże się ze zdobyciem poszerzonej wiedzy z różnych dziedzin oraz doświadczenia, które będzie mogło zostać wykorzystane w praktyce.

Uprawnienia budowlane

Umiejętności magistra Budownictwa nie predysponują go wyłącznie do wykonywania prac budowlanych. Aby uzyskać uprawnienia budowlane i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, niezbędne jest odbycie dwuletniego stażu w biurze projektowym i rocznej praktyki na budowie, zakończonych pozytywnym wynikiem egzaminu. Posiadanie uprawnień budowlanych znacznie poszerza możliwości zatrudnienia absolwentów studiów II stopnia na kierunku Budownictwo. Warto jednak pamiętać, że podejmowanie ważnych decyzji w tym zakresie niesie ze sobą odpowiedzialność za ich konsekwencje.

Studia II stopnia na kierunku Budownictwo w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie – dlaczego warto?

Warszawska uczelnia kształci specjalistów posiadających umiejętności niezbędne do nadzorowania robót budowlanych i kierowania procesem produkcji materiałów budowlanych. Ponadto zdobywają oni kompetencje, które będą przydatne w identyfikowaniu, a co najważniejsze – rozwiązywaniu problemów o tematyce projektowej oraz budowlanej. Zdobyta wiedza oraz nabyte umiejętności pozwolą magistrowi Budownictwa ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych. Uczelnia oferuje studentom nowoczesny tok kształcenia. Za przekazywanie wiedzy odpowiada kadra wykwalifikowanych wykładowców-praktyków, a kształcenie odbywa się w świetnie wyposażonych pracowniach z użyciem nowoczesnych narzędzi.