Co jest lepsze: czytanie na głos czy czytanie po cichu?

W szkole podstawowej bardzo często zdarza się, że nauczyciele czytają uczniom wszystkie teksty na głos. Chociaż metoda czytania na głos może wydawać się normalna, dla niektórych może to stanowić wyzwanie, aby zrozumieć tekst w ten sposób.

Biorąc pod uwagę możliwości, jakie dają obie metody czytania, przeprowadzono wiele badań na ten temat, aby ustalić, który mechanizm jest korzystniejszy.

Korzyści z czytania na głos

Z jednej strony, jeśli czyta ci ktoś inny, podczas czytania na głos musisz być uważny na osobę czytającą. Z drugiej strony, musisz zrozumieć, co czytasz, więc koncentracja i zrozumienie są niezbędne w całym procesie.

  • Istnieje kilka pozytywnych aspektów czytania na głos:

Czytanie na głos wymaga wysokiego stopnia koncentracji i uwagi. Może to powodować trudności u uczniów z zaburzeniami uwagi, ADHD lub innymi podobnymi schorzeniami. Jednak regularna i konsekwentna praktyka czytania na głos jest już ćwiczeniem, które pozwala im poprawić zdolności koncentracji uwagi.

Kiedy czytamy na głos komuś innemu, ta osoba musi tylko słuchać, będąc wolna od zadania czytania. Daje im to możliwość uwolnienia wyobraźni i tworzenia w myślach scenek na temat tego, co słyszą, co pozwoli im rozwinąć wyobraźnię. Jest to bardzo korzystne dla dzieci.

Dodatkowo czytanie na głos naszym dzieciom pozwala na stworzenie silnej więzi rodzinnej, wyrobienie przyjemnego i edukacyjnego nawyku.
Korzyści z czytania w myślach lub po cichu

Studiowanie poprzez czytanie po cichu pozwala nam całkowicie skoncentrować się na czytaniu i jego interpretacji, i w tym tkwi znaczenie tego mechanizmu studiowania. Zaleca się jednak, aby połączyć tę lekturę z jakimś działaniem, aby wynieść z niej więcej. Dzieje się tak dlatego, że musimy aktywnie wejść w interakcję z przedmiotem badań i uczynić go osobistym.

Oprócz czytania możemy robić notatki, podkreślać, uwypuklać interesujący nas tekst, czy utrwalać to, co rozumiemy własnymi słowami.

Niektóre z korzyści płynących z czytania po cichu to:

  • Pozwala nam to na rozwinięcie lepszego poziomu koncentracji.
  • Mamy kontrolę nad terminem badania i czytania.
  • Wchodząc w interakcję z badanym tekstem, znacznie lepiej rozumiemy to, co czytamy.

Co jest lepsze: czytanie na głos czy czytanie po cichu?

Przeprowadzono kilka badań w celu ustalenia, która opcja jest najlepsza.

Pisarze i badacze Petscher, Reed, Swanson & Vaughn (2014) przeprowadzili badanie, w którym dostarczyli grupie studentów temat z zakresu historii. Uczniowie zostali podzieleni na grupę uczącą się czytania na głos (dyktowanego przez nauczyciela) i grupę uczącą się czytania cichego.

Uzyskane wyniki nie wykazały różnic. Jednak uczestnicy zostali zapytani, która metoda czytania jest dla nich najbardziej przydatna i większość z nich odpowiedziała: „czytanie po cichu”.

Dowiedz się więcej na: https://www.krakowianie.pl/noc-ksiegarn-za-nami/